top of page

kvalifikace

NAŠE certifikace

  • Systém jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2009

  • Systém pojednávajícím o environmentálním managementu ČSN EN ISO 14001 : 2005

  • Systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce ČSN OHSAS 18001 : 2008

  • Osvědčení NBÚ (Národní bezpečnostní úřad)

bottom of page