Naše realizované projekty

Rekonstrukce Volmanovy vily Čelákovice-07b.jpg
Rekonstrukce Volmanovy vily Čelákovice-01.jpg

VOLMANOVA VILA

Kompletní rekonstrukce zcela zdevastované funkcionalistické stavby z 30. let.  Původně moderní dům, vybavený regulovaným ústředním vytápěním, kvalitním technickým zázemím a luxusními materiály, mnoha druhy mramorů, detailů provedených
v chromu, nerezu a exotických dřevech.

 

Citlivá rekonstrukce s použitím moderních technologií. Provedení stavebně - historických a restaurátorských průzkumů zaměřené na ověření používaných materiálů. Ochrana historických konstrukcí a obnovení obvodového pláště tvořeného z velké části zavěšeným travertinovým obkladem.

 

Rekonstrukce byla oceněna v soutěži Stavba roku 2016 cenou poroty.

 

Fotografie objektu pořízené PŘED & PO rekonstrukci.

Rekonstrukce Volmanovy vily Čelákovice-07b.jpg

PALMOVÝ
SKLENÍK
v lánech

Navrácení podoby exotického palmového skleníku u lánského zámku do doby Masarykova dvorního architekta Josipa Plečnika. Zachování historických železných konstrukcí a litinových dekorací z přelomu
70. a 80. let 19. století bez nutnosti rozebírání či masívní výměny ani po 130 letech.

 

Citlivá restaurátorská obnova výzdobných prvků navržených architektem Plečnikem
pro interiér i exteriér skleníku. Oprava příčného skleníku z doby první republiky, manipulačního domku na jeho konci a terasy  před hlavním průčelím skleníku. Odstranění novodobých produkčních skleníků. Vytvoření reprezentativního prostorupro vycházky
a posezení prezidenta, jeho hostů i turistů.

 
Maltézské náměstí čp_edited.jpg

MALTÉZSKÉ NÁMĚSTÍ
ČP. 9

Náročná rekonstrukce kulturní památky - exteriérů Domu U Bílého pelikána na Maltézském náměstí
v Praze.

Realizace nové fasády včetně štukových prvků a nové střechy bobrovky s izolacemi a všemi klempířskými prvky. Oprava komínů, repase oken, vikýřů a vstupů

do domu. Vše ve spolupráci

s restaurátory v zájmu přísného zachování původního vzhledu objektu.

Maltézské náměstí čp.9 - 010.jpg
Rekonstrukce Volmanovy vily Čelákovice-07b.jpg
Oprava fasád a komínů na III.nádvoří 09.jpg

PRAŽSKÝ HRAD,
III. NÁDVOŘÍ

Oprava fasád a střech včetně komínů 
a světlíků. Repase oken po celé délce jižního křídla Nového královského palácového traktu s královským balkonem.

 

Sjednocení barevnosti fasád Nového paláce od I. až po III. nádvoří Pražského hradu. Repase všech vstupních dveří. Vyřešení odvětrání půd. Realizováno bez narušení chodu Kanceláře Prezidenta republiky a Správy Pražského hradu.

 
Rekonstrukce Volmanovy vily Čelákovice-07b.jpg

HUSOVA 14

Oprava historické fasády domu v Husově ulici
č.p. 14. Provedení odborně náročných štukatérských prací na památkově chráněném pětipodlažním rohovém domě
ve spolupráci s Odborem památkové péče Prahy 1.

Husova 14 - fasáda 01.jpg